Tomheten som uppstår i skiftet mellan #sommar och #höst

Tomheten som uppstår i skiftet mellan #sommar och #höst