Podden: Hemligstämplat med Sverker Göranson

I vintras träffade jag förre överbefälhavaren Sverker Göranson i ett icke platsangivet skyddsrum för ett snack om försvarets plats i samhället under 70- och 80-talen och om den otakt som regeringsbesluten för Sveriges försvar ständigt hamnat i under åren. Sverige är, så här ett halvår senare, fortfarande inte formellt en del av NATO.