@fabfredddie @melodifestivalen funkar i svartvitt också. @stellapicturesab

@fabfredddie @melodifestivalen funkar i svartvitt också. @stellapicturesab